[85-89, 94] - Värme

Ett brett område inom värme. Radiatorer oljefyllda och öppna, handdukstorkar. Värmekabel här finns golvvärme, markvärme och frostskydd. Värmefläktar, takfläktar. Bastuagregat och hushållsprodukter.