Denna webbplats ägs av Elgross´n i Göteborg AB (org. nr. 556597-3806), Box 9140 400 93 Göteborg. Elgross´n är ett svenskt privatägt företag.

Genom att besöka Elgross´ns webbplats accepterar du dessa Villkor för användande av Elgross´ns webbplats.

Elgross´n kan vid var tid ändra Villkoren, utan att dessförinnan annonsera ändringen. Vänligen besök denna sida och kontrollera villkoren varje gång du besöker Elgross´ns webbplats.

Genom ansökan om att bli webbkund medges Elgross´n i Göteborg AB lagra uppgifter med anledning av ansökan. För att beställa i Elgross´ns internetbutik krävs att köparen är registrerad kund samt har fått användarnamn och lösenord.

 

Köparen förbinder sig att:

  1. förstöra meddelandet med lösenordet omedelbart efter mottagandet
  2. inte avslöja lösenordet för någon obehörig
  3. inte förvara anteckning om lösenordet så att obehörig får anledning att förknippa lösenordet med Elgross´ns internetbutik.

Lösenordet skall förvaras på betryggande sätt. Köparen ansvarar gentemot Elgross´n dels för alla köp gjorda med stöd av köparens användarnamn och lösenord, dels för annan skada som kan uppkomma genom försummelse från köparens sida vid handhavande av lösenord.

Köparen skall omedelbart meddela Elgross´n om det finns risk att någon obehörig känner till lösenordet. Köparen är ansvarig för all användning av internetbutiken, baserat på ovanstående lösenord, fram till dess det spärras av Elgross´n.