Kvalitet och Miljö


Elgross´n i Göteborg AB är kvalitets- och miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004

Certifikat ISO9001

Certifikat ISO140001

Självklart uppfyller vi de kvalitets- och miljökrav som våra kunder ställer på oss. Miljöfrågor skall prioriteras på högsta ledningsnivå. Elgross´ns verksamhet skall alltid prövas mot miljömässiga värderingar så att energi- och naturresurser sparas.

Vi vet vilka krav du som kund ställer på oss för att vi ska få vara din leverantör.

Vi på Elgross´n:

  • har upprättat ett ledningssystem för kvalitet och miljö.
  • har som målsättning, där detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt, att arbeta för en god och hållbar miljö och att spara på våra naturresurser.
  • sätter upp mål för ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.
  • använder de modernaste transportmedlen och strävar efter att förebygga föroreningar. Detta genom att vi noga planerar vår distribution och samlastar gods för att kunna transportera på mest miljömässigt vis. Vi använder och återanvänder emballage där så är möjligt och källsorterar avfall.
  • marknadsför och säljer produkter från välkända leverantörer med lika högt ställda krav på miljö och kvalitetstänkande.