Elgross'ns leverans och betalningsvillkor

Leveransvillkor 

Frakt inom Sverige, enligt avtal.
För ej lagerförda artiklar debiteras köpare alltid frakt.
Express order
Vid expressorder debiteras köparen fraktkostnader för ilsändningar eller expressgods.

Emballage

Pallar och kragar samt trummor inklusive laggning debiteras enligt dagspris.

Småorderavgift

För varje order som till ett värde understigande 500 kronor netto exkl moms, debiteras en avgift på 150 kronor. Denna avgift uttages ej på order som hämtas i någon av våra enheter.

Betalningsvillkor

30 Dagar efter fakturadatum. Kontant giltligt kontokort.
Priserna gäller netto exkl mervärdesskatt. Dröjesmålsränta utgår efter förfallodag med referensränta +12%, samt lagreglerade avgifter.

Pris

Om ej annat avtalats, gäller leveransdagens pris, se ALEM punkt 55.

Valuta- och råvaruklausul

Priserna är baserade på idag gällande valuta och råvaru- noteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurs och råvarunoteringar förbehåller vi oss rätten att justera motsvarande på våra priser. Vid ändring av statliga pålagor och avgifter förbehåller vi oss rätten att göra erforderliga justeringar.

Miljöavgift

Miljöavgift enligt lag ingår i våra priser. Vi är medlem i REPA och El-Kretsen. Se www.repa.se.samt www.el-kretsen.se

Returer

Behandling sker och returavdrag utgår enligt respektive leveransbestämelser. Vid retur ska köparen lämna uppgift om nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel. För returer som ej är orsakade av oss skall godkännas gäller:

  • Överenskommelse med vår säljare som skall uppge ett returnummer.
  • Returleverans kolli(n) skall vara märkt med detta nummer på ett sådant sätt att det ej skadar gods eller orginalemballage.
  • Varan skall vara obegagnad, i nyskick och ligga i oskadat orginalemballage.
  • Vara skall förpackas på ett sådant sätt att transportskador förhindras.


Returavgift uttages med 75 kr/per retur, därtill tillkommer ev. returavdrag, enligt leveransbestämmelser.
Returer av ej lagerförda anskaffningsvaror sker efter överenskommelse med säljare och ett returavdrag som regleras till faktiska returkostnader

Leveransbestämmelser

Elmaterial, SEG allmänna leveransbestämmelser för elmaterial (ALEM 09)  .
Kabel , NL09 samt KL08.
Konsumentvaror, EHL:s allmänna leveransbestämmelser för försäljning till återförsäljare av elektriska hushållsapparater (ALH 2005).