EXQ EASY 5G1,5 B250

0446024


EXQ EASY 5G1,5 Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad

PDF

EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Över parterna ett längslagt pappersband med låg friktion. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2.5.1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. LIFEMARK(TM) RECYCLING MARKING Beständig märkning på kabelns yttermantel. Märkningen specificerar ingående plastkvaliteter och förbereder en framtida återvinning av kabeln.

Not used

EXQ EASY 5G1,5 R50

0446021

EXQ EASY 5G1,5 Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. F...

EXQ EASY 5G2,5 R50

0446051

EXQ EASY 5G2,5 Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. F...

EXQ EASY 5G2,5 B200

0446053

EXQ EASY 5G2,5 Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. F...


Leverantör Nexans
Produkttyp HALOGENFRI