Halogenlampor/Halogenrör

Sortera på:
Sidstorlek:

HALOSTAR 64429 IRC 12V 25W

8326502

OSRAM HALOSTAR PRO 25W 12V GY6.35

Osram AB

HALOSTAR 64432 IRC 12V 35W

8326504

OSRAM HALOSTAR PRO 35W 12V GY6.35

Osram AB

HALOSTAR 64405 12V 5W G4

8326530

OSRAM HALOSTAR STARLITE 5W 12V G4

Osram AB

HALOSTAR 64415S 12V 10W G4

8326532

OSRAM HALOSTAR STARLITE 10W 12V G4

Osram AB

HALOSTAR STARLITE 12V 20W G4

8326534

OSRAM HALOSTAR STARLITE 20W 12V G4

Osram AB

HALOSTAR 64424 12V 20W GY6,35

8326536

OSRAM HALOSTAR STARLITE 20W 12V GY6.35

Osram AB

HALOSTAR 64432 12V 35W GY6,35

8326538

OSRAM HALOSTAR STARLITE 35W 12V GY6.35

Osram AB

HALOSTAR 64440 12V 50W GY6,35

8326540

OSRAM HALOSTAR 50W 12V GY6,35

Osram AB

HALOSTAR 12V 90W GY6,35

8326544

OSRAM HALOSTAR 90W 12V GY6,35

Osram AB

HALOSTAR 64415 12V 10W G4

8326552

OSRAM HALOSTAR 12V/10W KLAR G4

Osram AB

HALOSTAR STANDARD 12V 20W G4

8326554

OSRAM HALOSTAR 12V/20W KLAR G4

Osram AB

HALOSPOT 70 12V 20W BA50

8326724

OSRAM HALOSPOT 70 20W 12V BA15D 24°

Osram AB